colorado_060

 

PEWNOŚĆ

To niezachwiane przekonanie zdecydowania sprawności w działaniu, ale też całkowita wiarygodność. Uważa się, że dodanie do siebie pewności zewnętrznej oraz tej wewnętrznej stanowi dopiero o naszym poczuciu szczęścia i spełnienia.

Pewność to całkowite przekonanie o prawdziwości jakiegoś twierdzenie i słuszności jakiego działania.