przygotowanie

 

ZAUFANIE

Jedna z podstawowych więzi emocjonalnych, dotyczy uczciwości drugiej strony wobec nas i odwrotnie, niekoniecznie musi być odwzajemniana. Jest to przekonanie, uznanie do powierzenia, wybrania do reprezentowania, cecha ta bywa bardzo cenna w sytuacjach kryzysowych, gdyż jest wiarą w określone działanie czy właściwość obiektu/instytucji obdarowanej zaufaniem. Powstaje w wyniku kontaktów osobistych/ interpersonalnych i jest stanem zmiennym wymagającym ciągłego potwierdzania.