WOLNOŚĆ

to ogólnie brak osobistego przymusu i pełne prawo dokonywania wyborów spośród wielu opcji. Może oznaczać również brak osobistego zniewolenia przez niewolnictwo, więzienie, pracę przymusową czy porwanie, ale to także brak ograniczeń ze strony władz (wolność słowa czy zgromadzeń) i innych instytucji (rodzina, szkoła, bank, korporacja) a także zwyczajów społecznych i warunków naturalnych.