gold

 

POSIADANIE

„oznacza stan faktyczny, rzeczowy polegający na władaniu określoną rzeczą/własnością przez posiadacza.

Zastosowanie słowa to być właścicielem czegoś, zwykle mającego dużą wartość. Mieć jakąś wiedzę, jakieś umiejętności znajomości czegoś – mieć jakieś możliwości, dysponować czymś.

Jest to stan chroniony prawem aż po zastosowanie obrony koniecznej, aby odeprzeć samowolne naruszenie prawa”. art. 343 § 1 KC.