Wschodnie Centrum Złota jako jedno z rozwiązań spółki DEC i Partnerzy Sp. z o.o. skupiające wokół niej grono niezależnych Kupców/Partnerów Handlowych, Ekspertów z prawem do pośredniczenia w sprzedaży metali szlachetnych, w szczególności złota inwestycyjnego oraz metali strategicznych.

Celem Grupy, ale także grona jej Przyjaciół i Sympatyków, jest budowa i rozwój rynku obrotu metalami szlachetnymi (w tym złotem inwestycyjnym) i metalami strategicznymi na terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, edukacja w zakresie zarządzania finansami w tym budowy i zabezpieczania majątku w oparciu o metale szlachetne, przekazanie know-how w zakresie zdobywania rynku oraz kreowanie wysokich standardów etyki współpracy pomiędzy podmiotami kooperującymi w grupie.

Wschodnie Centrum Złota posiada wyjątkową ofertę jaką jest ZDOLNOŚĆ PODWYŻSZANIA WARTOŚCI  Państwa i Państwa firm oraz zabezpieczenie płynności Waszego przedsiębiorstwa bazujące na ekonomii fizycznej, a nie na produktach inżynierii finansowej. To dzięki nam możecie Państwo posiadać trwały, odporny na kryzysy i inflację majątek w postaci metali szlachetnych i surowców strategicznych niezbędnych w XXI wieku.

Długa historia udowadnia, że posiadanie dóbr trwałych doprowadziło ludzkość do dobrobytu i bezpieczeństwa. To się nie zmieni w przyszłości. Ochrona majątku za pomocą Prawdziwych Wartości daje Państwu stabilność i niezniszczalność posiadanych oszczędności szczególnie w tak trudnych czasach dla rynków finansowych jak dziś.

Zabezpieczcie Drodzy Państwo swoje oszczędności w bezpieczny i rozsądny sposób, uniknijcie z Nami tzw. fatalnych inwestycji za nim będzie za późno.

 

                                               

Kierownictwo Projektu                                     Koordynatorzy