spotkanie

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

To w naszym rozumieniu przyjęcie na siebie obowiązku zadbania, rzetelnego wykonania przez nas jakiejś czynności, nakaz a jednocześnie przyjęcie pewnej postawy etycznej godnego reprezentowania kogoś jak siebie samego.

Słowo pochodzi z 1806 r., ale dopiero później stało się rozumiane jako zdolność do sensownego odpowiadania na pytania (sądu) rozumny, dziś zeszło na frazesowy epitet pochwalny. W świecie jest ot przyjęcie na siebie zadbania o kogoś lub czyjeś czyny.

 

„Bogaci Niemcy inwestują w złoto

Artur Forman

/12.12.2012/ Nasi zachodni sąsiedzi stawiają na złoto. Ma to związek z kryzysem jaki rozpanoszył się w całej Europie i na świecie. Nie ma na świecie stabilności ani pewności inwestowania na rynkach. Jak pokazują najnowsze studia bogaci Niemcy coraz częściej inwestują swój majątek w pewny kruszec jakim jest złoto. Dał temu wyraz nawet jeden z najbogatszych ludzi na świecie jakim jest Soros. Nie tak dawno powtarzał, że nie ma czego się bać. Ale teraz kiedy uncja złota skoczyła z 500 dolarów USA na 1700 zaczął gromadzić rezerwy właśnie w złotym kruszcu. Jak napisała jedna z najbardziej znanych gospodarczych gazet „Handelsblatt” również inny potentat finansowy jakim jest John Paulson. Ten ostatni zainwestował 1/3 majątku w złoto. Paulson jest oceniany na co najmniej 3,7 miliardów dolarów. Jak pisze dziennik gospodarczy trend ku złotu wzięli sobie do serca również niemieccy inwestorzy. Niemcy coraz częściej lokuje swoje oszczędności. Aż 24 procent osób z dochodami netto powyżej 4000 euro miesięcznie uznaje złoto za pewną lokatę na te niepewne czasy. Wśród osób mających niskie i średnie dochody 6 procent jest zainteresowanych zakupem złota. Te wyniki mamy dzięki studiom wykonanym przez Steinbeis-Hochschule, zleconych przez producentów metali szlachetnych. Zostało przepytanych na okoliczność lokat w złocie aż 2000 osób, aż w 393 miliardy euro w złocie zasobne są niemieckie gospodarstwa domowe. C ciekawe zaledwie połowa trzyma swoje oszczędności w szlachetnym kruszcu w banku lub wyspecjalizowanej instytucji. W przeciwieństwie do pieniądza ludzie wolą złoto mieć pod ręka i nie ufają jak widać bankom. Niemcy wolą trzymać swoje oszczędności w złocie w domu. Jak wykazały badania złoto jest środkiem na pewność lokaty w trudnych i niepewnych czasach. W Niemczech nie odgrywa jednak znaczącej roli dla krótkoterminowych spekulacji. Oznacza to, że nie można szybko i dużo zarobić spekulując złotem za zachodnią granicą.  

źródło:http://www.handelsblatt.com/”