„ZYSKI“, CZY ROZUM?

Według zmarłego w roku 2005 Szwajcarskiego Bankiera Ferdinanda Lipsa, poziom zamożności społeczeństwa poszczególnych krajów, zależy od poziomu edukacji oraz średniego IQ obywateli. Patrząc z perspektywy czasu na minione 25 lat …

DEC I PARTNERZY – KLUCZOWE ROZWIĄZANIA CZĘŚĆ I

DEC i Partnerzy Sp. z o.o. to podmiot prawa handlowego, firma rodzinna. Nasze korzenie sięgają lat 1994–1995, okresu tworzącego się rynku kapitałowego. Od początku powstania ideą spółki jest wiarygodność i bezpieczeństwo, pewność kapitału i zyskowność oraz poufność.